Chuyên cung cấp khô đậu nành ấn độ dạng siêu mịn, liên hệ đặt hàng: 091.567.2347

Khô dầu đậu nành Ấn Độ Đạm: 48%, min 46% 
Ẩm: 12%  max
Xơ: 6%, max 7% 
Béo: 1.5% max
Cát /Sạn: 2%, max 2.5%
Aflatoxin Maximum 50 PPb