Trang trại có nhu cầu mua sản phẩm bột bã hèm bia vui lòng liên hệ :

CÔNG TYSẢN XUẤT THƯƠNG MẠI BÃ HÈM BIA.

Hotline: 0946.7.0.5.2.3.8

Email: nguyenlieuchannuoiheo@gmail.com

Web: bahembia.com

Họ và tên *
Email *
Số điện thoại
Địa chỉ
Công ty
Fax
Tiêu đề *
Nội dung *
(*) Thông tin bắt buộc