Trang trại có nhu cầu mua sản phẩm bột bã hèm bia vui lòng liên hệ :

CÔNG TYSẢN XUẤT THƯƠNG MẠI BÃ HÈM BIA.

Hotline: 0946.7.0.5.2.3.8

Email: nguyenlieuchannuoiheo@gmail.com

Web: bahembia.com

Fullname *
Email *
Phone Number
Address
Company
Fax
Subject *
Message *
(*) Required Field