Bảng báo giá bã hèm bia và một số nguyên liệu:

STT Tên Sản Phẩm Thành phần Đơn giá (vnđ/kg) Đơn vị (kg)
01 bã đậu phộng 30% đạm 5000 kg
02 bã hèm bia  24% đạm liên hệ kg
04 bột xương thịt

50% đạm
tro :30%max
béo: 8%

liên hệ kg
05 bã hèm bia 18-20% protein: 18-21% liên hệ kg
06 bã điều 32% đạm liên hệ kg
07 bã hèm bia 50%

đạm 50%
xơ: 22% max
béo 5%max
tro: 25%max

liên hệ

cho trâu, bò, dê, cừu.
 

Bột cá 15 Đạm: 4.100đ/kg
Bột cá 50 Đạm LOẠI1: 10.000Đ, LOẠI 2: 14.500Đ
Bã điều 35Đạm: 4.500kg               
Bã Hèm Bia Việt Nam 24 Đạm: loại 1 5.200vnđ/kg, loại 2 : 5.800vnđ/kg
Bã hèm bia 50% đạm Loại 1 giá: 6.000đ/kg ( tro<15%, xơ: 22%); Loại 2:giá: 5.200đ/kg (tro > 40%, xơ > 30%)
Bột Đầu Tôm 35 Đạm: 5.500 kg        
Cám Gạo 12 Đạm 4.700kg
Vỏ Mè 20 Đạm 3.000kg
Bột xương thịt 50 Đạm: 9.000vnđ/kg
Bột long vũ 80%: 10.000vnđ/kg
Bột huyết90 Đạm:17.000kg
Bã đậu phộng 38% Đạm:5.500 kg  
Bột gan mực 40% Đạm:12.500 kg
Bã nành việt nam 35%: 5.400vnđ/kg 
Bột xương bò 25đạm giá 5.500vnđ/kg 
cám bắp 8 đạm: 4.800vnđ/kg

Liên hệ: 028 62600412 - 0946 705 238

Giá trên chi mang tính chất tham khảo, hãy gọi 0946.7.0.5.2.3.8 đặt hàng để nhận giá tốt.