Bảng báo giá bã hèm bia và một số nguyên liệu:

STT Tên Sản Phẩm Thành phần Đơn giá (vnđ/kg) Đơn vị (kg)
01 bã đậu phộng 30% đạm 5000 kg
02 bã hèm bia  24% đạm liên hệ kg
04 bột xương thịt

50% đạm
tro :30%max
béo: 8%

liên hệ kg
05 bã hèm bia 18-20% protein: 18-21% liên hệ kg
06 bã điều 32% đạm liên hệ kg
07 bã hèm bia 50%

đạm 50%
xơ: 22% max
béo 5%max
tro: 25%max

liên hệ

cho trâu, bò, dê, cừu.
 

 

Liên hệ: 028 62600412 - 0946 705 238